18/05/2009

Η Κακή Πίστη

[...]τώρα μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα γιατί η θεωρία μας* προξενεί φρίκη σε μερικούς ανθρώπους. Γιατί συχνά έναν μόνο τρόπο έχουν για να αντέχουν την αθλιότητά τους, να σκέφτονται: οι περιστάσεις υπήρξαν εναντίον μου, "τα πράγματα μου πήγανε κόντρα", άξιζα πολύ περισσότερο απ'ό,τι έγινα. Βέβαια, δεν γνώρισα το μεγάλο έρωτα ή τη μεγάλη φιλία αλλά σ'αυτό φταίει το γεγονός ότι δεν έλαχε να συναντήσω τον άντρα ή τη γυναίκα που να ήταν άξιοι για την αγάπη ή για τη φιλία μου. Δεν έγραψα πολύ καλά βιβλία και γι'αυτό φταίει το ότι δεν είχα πολύ διαθέσιμο ελεύθερο καιρό στη διάθεσή μου. Δεν έκανα παιδιά για να τους αφιερωθώ γιατί δεν βρήκα τον άνθρωπο που θα μπορούσα να φτιάξω μαζί του τη ζωή μου. Έμειναν, λοιπόν, αχρησιμοποίητες μέσα μου και είναι πάντα βιώσιμες, ένα πλήθος από διαθέσεις, κλίσεις, δυνατότητες, που μου δίνουν μια αξία, την οποία ασφαλώς δεν μου επιτρέπει να επικαλεσθώ η σειρά των πράξεών μου.

Απόσπασμα από διάλεξη του Jean-Paul Sartre

* : του υπαρξισμού

No comments:

Post a Comment