10/02/2010

Απλά, λιτά και ωραία : Einstürzende Neubauten


Einstürzende Neubauten, μεταφρασμένο στα αγγλικά "Collapsing New Buildings". Στα ελληνικα θα ήταν κάτι σαν "καταστρέφοντας καινούρια κτήρια". Όταν το 'industrial' απέκτησε κυριολεκτική σημασία.

1 comment: